شــــــــــشم ابتدایی چالــــــــــدران

آموزش .مقاله . پاورپوینت .ترجمه

شــــــــــشم ابتدایی چالــــــــــدران - نقد وبررسی کتب رباضی

کاظــــــــــــم مشـــــتاقی
شــــــــــشم ابتدایی چالــــــــــدران آموزش .مقاله . پاورپوینت .ترجمه

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

نقد و بررسی فصل چهارم کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

عدد های تقریبی

در این فصل موضاعات زیر بررسی گردیده است.

**مفهوم تقریب

**روش قطع کردن

**تبدیل کسر به عدد اعشاری با تقریب خواسته شده.

**مفهوم خطا در تقریب زدن

**گرد کردن

**مقایسه دو روش گرد کردن و قطع کردن

**نمایش تقریبی اعداد بر روی محور

**محاسبات تقریبی

**ترتیب انجام عملیات ریاضی

**بررسی این فصل


در صفحه 62 مثال زیر آورده شده است.

"(فرض کنید) دقت خط کشی که فقط واحدهای سانتیمتر را دارد 1 سانتیمتر است. یعنی این خط کش کمتر از یک سانتیمتر را مشخص نمی کند." چون دقت خط کش های دانش اموزان میلی متر است. بهتر بود مثال دیگری ذکر می شد.

در سوالی پرسیده شده دقت اندازه گیری کیلومتر شمار را بیان کنید؟ به نظر نمی رسد دانش آموزان با مفهوم کیلومتر بر ساعت آشنایی داشته باشند.

لطفا ادامه مطلب را مطالعه کنید


"در آزمایشگاه مدرسه ترازویی وجود دارد که وزن (جرم) اجسام رابا دقت 1/0 گرم تعیین می کند. دو گلوله فلزی کوچک به وزن  )جرم23/3 گرم، 62/12 گرم را با این ترازو  وزن می کنیم.  ترازو  وزن آنها را با چه عددهایی نشان می دهد؟ " این سوال در دومین صفحه درس تقریب مطرح شده است. که به نظر می رسد بیش از این ها باید با دانش آموز کار شود تا دانش آموز قادر به پاسخ گویی به این سوال باشد. (ظاهرا اشتباها در اینجا قرار گرفته است.)

در این فصل صفحه 64 مفهوم "تقسیم اعداد اعشاری تا دو رقم اعشار" توضیح داده شده است. در صورتی که در فصل دوم صفحه 34 از دانش آموز خواسته شده تا حاصل تقسیم های زیر را تا 2 رقم اعشار حساب کنند.

" با کمک ماشین حساب برای کسرهای زیر یک کسر تقریبا مساوی با 2 بنویسید که صورت یک رقمی باشد. " سوال مناسب و جذابی برای دانش آموزان خواهد بود.

در این فصل در سوالات متعددی به دانش آموز کسری داده شده است و از او خواسته شده است تا با تقسیم صورت بر مخرج کسر عدد اعشاری آن را با تقریب خواسته شده محاسبه کند. دانش آموزان در فصل دوم با تقسیم اعداد اعشاری آشنا شده اند و هدف از این فصل نیز آموزش تقسیم نیست. پس بهتر آن بود تا از دانش آموز خواسته می شد این عملیات را با ماشین حساب انجام دهد و تنها بر روی تقریب زدن عدد حاصل تمرکز کند.

شیوه آموزش تقریب به روش گرد کردن بسیار جالب ومناسب است.

در صفحه 72 چنین سوال مطرح شده است . "با استفاده از ماشین حساب و با روش قطع کردن و با تقریب کمتر از  1/0 محل آن کسرها را روی محور زیرتعیین کنید." که یکی از بهترین سوالات کتاب است.


موضوعات مرتبط: نقد وبررسی کتب رباضی

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ | 20:38 | نویسنده : کاظــــــــــــم مشـــــتاقی |

نقد و بررسی فصل دوم کتاب ریاضی پایه ششم اعشاز

عدد های اعشاری

در این فصل مفاهیم زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

××نمایش اعشاری عددها

××تبدیلات کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری

××حروف نویسی اعداد اعشاری

××جدول ارزش مکانی

××گسترده نویسی اعداد اعشاری و اعداد مخلوط

××مقایسه اعداد اعشاری

××نمایش اعداد اعشاری بر روی محور اعداد

××جمع ،تفریق و ضرب اعداد اعشاری

××استفاده از ماشین حساب در ضرب و تقسیم اعداداعشاری

××تقسیم یک عدد بر عدد های طبیعی

××تقسیم یک عدد به عدد های اعشاری


موضوعات مرتبط: رياضيات ، نقد وبررسی کتب رباضی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ | 20:35 | نویسنده : کاظــــــــــــم مشـــــتاقی |

نقد و بررسی فصل سوم کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی هندسه؟

به نام خدا

نقد و بررسی فصل سوم کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

هندسه؟

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

·         مقایسه دو پاره خط

·         اندازه گیری پاره خط با واحد های متفاوت

·         معرفی متر، سانتی متر، میلی متر، کیلومتر

·         تبدیل واحد ها اندازه گیری طول

·         کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه

·         کوتاه ترین فاصله نقطه و یک خط

·         مقایسه دو زاویه

·         معرفی درجه و ذکر علت آن

·         معرفی انواع زاویه

·         معرفی دو زاویه متقابل به راس ، مکمل و متمم

نقد و بررسی فصل

1-     معمولا دانش اموزان متوسط و ضعیف در تبدیل واحد ها مشکل دارند.

 

2-     برای تبدیل واحد ها از جدول تناسب استفاده شده ، که به نظر می رسد روش مناسبی برای آموزش باشد.

 

3-     "کوتاه ترین فاصله هر نقطه تا یک خط فاصله عمود است ".حفظ کردن این جمله برای تمام دانش اموزان ساده است ولی درک آن برای دانش آموزان متوسط و ضعیف دشوار است.

 

4-     در رسم خط عمود از یک نقطه بر یک خط ، اگر خط مورد نظر مانند خطوط دفترشان افقی باشد . مشکلی پیش نمی آید. ولی اگر ان خط کمی مایل باشد دانش اموزان دچار مشکل می گردند.در چنین حالتی استفاده از گونیا برایشان دشوار است.

 

 

5-     در رابطه با مفهوم درجه ، که چرا دایره را به 360 قسمت مساوی تقسیم می کنیم؟ علت را کتاب اینگونه بیان کرده است.  " این عدد را به این دلیل انتخاب کردند که اگر از روی کره زمین به دو طرف کره خورشید که دایره دیده می شود نگاه کنیم این زاویه باز شده یک درجه است واگر 360 تا خورشید را کنار هم قرار دهیم یک دور کامل دیده می شود. بنابراین یک درجه مقدار زاویه ای است که از روی کره زمین ضلع های آن در دو طرف خورشید قرار می گیرند."

 آیا دانش آموزدر سال های گذشته  با مفهوم کره اشنایی پیدا کرده است ؟

پبشنهاد می گردد علت را با زبانی ساده تر بیان نمایند.


موضوعات مرتبط: نقد وبررسی کتب رباضی

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ | 20:34 | نویسنده : کاظــــــــــــم مشـــــتاقی |

نقد و بررسی فصل اول کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

به نام خدا

نقد و بررسی فصل اول کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

کسر متعارفی

در این فصل مفاهیم زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

· مفهوم کسر و عدد مخلوط

· نمایش کسر و عدد مخلوط بر روی محور

· مقایسه کسرها و پیدا کردن کسر مساوی

· ساده کردن کسر

· جمع و تفریق با استفاده از محور اعداد و شکل

· ضرب و تقسیم


موضوعات مرتبط: رياضيات ، نقد وبررسی کتب رباضی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ | 15:12 | نویسنده : کاظــــــــــــم مشـــــتاقی |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.